Faiqah , S., I. Gumilang, and F. A. N. Cory’ah. “Kartu Pantau ASI Eksklusif Sebagai Sarana Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencegahan Stunting Di Era Covid-19”. Jurnal Abdimas Mahakam, Vol. 6, no. 01, Feb. 2022, pp. 19-27, doi:10.24903/jam.v6i01.1140.